Bezpečnost platebních karet

Bezpečnost platebních karet

Author

Michal Fuchs
Prague University of Economics and Business, Fakulta informatiky a statistiky

Supervisor

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

About the project

Year

2014

Share