Bezpečnost platebních karet

Bezpečnost platebních karet

Autor práce

Michal Fuchs
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci