Bezpečnost platebních karet

Bezpečnost platebních karet

Autor práce

Michal Fuchs
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu