Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Author

Tesař Radek
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Supervisor

Krumnikl Michal

About the project

Year

2012

Share