Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Autor práce

Tesař Radek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Krumnikl Michal

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci