Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Autor práce

Tesař Radek

Vedúci práce

Krumnikl Michal

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu