Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze

Autor práce

Tesař Radek
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Krumnikl Michal

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu