Spracovanie posunkovej reči

Autor práce:

Miriama Mattová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce:

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

Sdílet tuto práci: