Spracovanie posunkovej reči

Autor práce:

Miriama Mattová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce:

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

Zdieľať túto prácu: