Spracovanie posunkovej reči

Spracovanie posunkovej reči

Autor práce

Miriama Mattová

Vedúci práce

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu