Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Autor práce:

Zuzana Tocimáková
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce:

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Sdílet tuto práci: