Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Prípadové usudzovanie pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Autor práce

Zuzana Tocimáková

Vedúci práce

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu