Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách

Autor práce:

Karolína Kuchyňová
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce:

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Sdílet tuto práci: