Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách

Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách

Autor práce

Karolína Kuchyňová
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu