Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele

Autor práce:

František Pártl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce:

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

Sdílet tuto práci: