Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1

Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1

Autor práce

Martin Jílek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Báča

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci