Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1

Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1

Autor práce

Martin Jílek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ing. Tomáš Báča

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu