Webová analýza a Eye Tracking

Webová analýza a Eye Tracking

Autor práce

Jan Vykopal
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Michal Radecký, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci