Vzorkování síťových dat

Vzorkování síťových dat

Autor práce

Dávid Ivan
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci