Vzorkování síťových dat

Vzorkování síťových dat

Autor práce

Dávid Ivan
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu