Vzorkování síťových dat

Vzorkování síťových dat

Author

Dávid Ivan
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Supervisor

RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share