Využitie Smart zariadení pre vyhodnotenie fyziologických stavov používateľa

Využitie Smart zariadení pre vyhodnotenie fyziologických stavov používateľa

Autor práce

Dmytro Virich and Zoltán Balogh
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci