Využitie Smart zariadení pre vyhodnotenie fyziologických stavov používateľa

Využitie Smart zariadení pre vyhodnotenie fyziologických stavov používateľa

Autor práce

Dmytro Virich and Zoltán Balogh
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu