Využitie hlbokých neurónových sietí pre rozpoznanie patologickej reči

Využitie hlbokých neurónových sietí pre rozpoznanie patologickej reči

Autor práce

Lukáš Vavrek
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Peter Drotár, PhD.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci