Využitie hlbokých neurónových sietí pre rozpoznanie patologickej reči

Využitie hlbokých neurónových sietí pre rozpoznanie patologickej reči

Autor práce

Lukáš Vavrek

Vedúci práce

doc. Ing. Peter Drotár, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu