Vyhodnocovací server pro soutěže v programování

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování

Autor práce

Robenek Daniel
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Sawa Zdeněk

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci