Vizualizační techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů

Autor práce

Katarína Furmanová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Igor Chalás

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci