Vizualizácia vedeckých dát v 3D prostredí

Vizualizácia vedeckých dát v 3D prostredí

Autor práce

Miroslav Čičmanec
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

Mgr. Boris Lacsný, PhD.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci