Visipedia: Embedding-driven Visual Feature Extraction and Learning

Visipedia: Embedding-driven Visual Feature Extraction and Learning

Autor práce

Jan Jakeš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci