Unifikácia produktov internetových obchodov

Unifikácia produktov internetových obchodov

Autor práce

Šinaľ Petr
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Gurský Peter

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci