Unifikácia produktov internetových obchodov

Unifikácia produktov internetových obchodov

Autor práce

Šinaľ Petr
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

Gurský Peter

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu