Umělé neuronové sítě v řízení systémů

Umělé neuronové sítě v řízení systémů

Autor práce

Ondřej Špaček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci