Umělé neuronové sítě v řízení systémů

Umělé neuronové sítě v řízení systémů

Autor práce

Ondřej Špaček

Vedúci práce

doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu