Umělé neuronové sítě v řízení systémů

Umělé neuronové sítě v řízení systémů

Author

Ondřej Špaček

Supervisor

doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share