Transformácia dát z magnetickej rezonancie hlavy pre 3D vizualizáciu

Transformácia dát z magnetickej rezonancie hlavy pre 3D vizualizáciu

Autor práce

Kvet Michal
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Matiaško Karol

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci