Transformácia dát z magnetickej rezonancie hlavy pre 3D vizualizáciu

Transformácia dát z magnetickej rezonancie hlavy pre 3D vizualizáciu

Autor práce

Kvet Michal

Vedúci práce

Matiaško Karol

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu