Temporal Logic for Man

Temporal Logic for Man

Autor práce

Žilka Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Smrčka Aleš

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci