Temporal Logic for Man

Temporal Logic for Man

Autor práce

Žilka Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Vedúci práce

Smrčka Aleš

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu