Technológia netFPGA a jej využitie v zariadeniach reálnych sietí

Technológia netFPGA a jej využitie v zariadeniach reálnych sietí

Autor práce

Jakub Hrabovský
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci