Systém pro rozpoznávání podle 3D geometrie ruky

Systém pro rozpoznávání podle 3D geometrie ruky

Autor práce

Jan Svoboda
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci