Systém pro rozpoznávání podle 3D geometrie ruky

Systém pro rozpoznávání podle 3D geometrie ruky

Author

Jan Svoboda

Supervisor

doc. Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

About the project

Year

2014

Share