Systém na spracovanie a analýzu výsledkov testovania

Systém na spracovanie a analýzu výsledkov testovania

Autor práce

Ing. Daniel Slinčák
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

Ročník

2021

Sdílet tuto práci