Systém na spracovanie a analýzu výsledkov testovania

Systém na spracovanie a analýzu výsledkov testovania

Autor práce

Ing. Daniel Slinčák

Vedúci práce

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu