Symbolická regrese a koevoluce

Symbolická regrese a koevoluce

Autor práce

Šikulová Michaela
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Sekanina Lukáš

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci