Symbolická regrese a koevoluce

Symbolická regrese a koevoluce

Author

Šikulová Michaela

Supervisor

Sekanina Lukáš

About the project

Year

2011

Share