Supporting the Diagnosis of Borreliosis by Machine Learning Methods

Supporting the Diagnosis of Borreliosis by Machine Learning Methods

Autor práce

Motl Jan
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Kordík Pavel

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci