SRAM-Based Physical Unclonable Function on an Atmel ATmega Microcontroller

SRAM-Based Physical Unclonable Function on an Atmel ATmega Microcontroller

Autor práce

Platonov Mikhail
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Hlaváč Josef

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci