Softvérový rámec pre COR model výpočtov trajektórii častíc v magnetosfére Zeme

Softvérový rámec pre COR model výpočtov trajektórii častíc v magnetosfére Zeme

Autor práce

Daniel Gecášek
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Pavol Bobík, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci