Softvérový rámec pre COR model výpočtov trajektórii častíc v magnetosfére Zeme

Softvérový rámec pre COR model výpočtov trajektórii častíc v magnetosfére Zeme

Autor práce

Daniel Gecášek
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

RNDr. Pavol Bobík, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu