Softvérový nástroj pre potreby predmetu Sémantika programovacích jazykov

Softvérový nástroj pre potreby predmetu Sémantika programovacích jazykov

Autor práce

Iskender Yar-Muhamedov
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. William Steingartner, PhD.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci