Softvérový nástroj pre potreby predmetu Sémantika programovacích jazykov

Softvérový nástroj pre potreby predmetu Sémantika programovacích jazykov

Autor práce

Iskender Yar-Muhamedov

Vedúci práce

Ing. William Steingartner, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu