Sledovanie intenzity vzťahov medzi pouţívateľmi v rámci sociálnych sietí

Sledovanie intenzity vzťahov medzi pouţívateľmi v rámci sociálnych sietí

Autor práce

Srba Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Bieliková Mária

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci